Báo giá Ép kính Thay mặt kính Apple

Loại máy Loại kính Loại rẻ Loại xịn Ghi chú
APPLE Thay kính iPhone 4, 4S 100,000 120,000
Cảm ứng 4, 4s (Thay cả cảm ứng mới) 150,000 180,000
Thay kính iPhone 5 (Kính loại A) 150,000 200,000
Thay kính iPhone 5S 150,000 200,000
Thay kính iPhone 5C 150,000 200,000
Thay kính iPhone 6 200,000 350,000
Thay kính iPhone 6 Plus 300,000 400,000
Thay kính iPhone 6S 400,000 500,000
Thay kính iPhone 6s Plus 500,000 600,000
Thay kính iPhone 7 500,000 800,000
Thay kính iPhone 7 Plus 600,000 900,000
iPad 2, 3, 4 400,000 500,000
iPad mini 1, 2(Thay cảm ứng) 450,000 600,000
iPad mini 3 (Thay cảm ứng) 600,000 800,000
iPad mini 4 (Thay cảm ứng) 1,250,000 1,400,000
iPad Air 1 (không vân tay) 600,000 600,000
iPad Air 2 (có vân tay) 1,250,000 1,400,000
Loại khác Liên hệ Liên hệ
SAMSUNG Samsung S3 mini (thay kính) 250,000 300,000
Samsung S4 mini (thay kính) 250,000 300,000
Samsung S3  (thay kính) 250,000 300,000
Samsung S4 (thay kính) 250,000 300,000
Samsung S5 (thay kính) 300,000 400,000
Samsung S6 (thay kính) 450,000 650,000
Samsung S6 Edge (thay kính) xác xuất 50/50 750,000 850,000
Samsung S7 (thay kính) 700,000 800,000
Samsung S7 Edge (thay kính) 1,200,000 1,400,000
Samsung Note 1 (Thay kính) 200,000 250,000
Samsung Note 2 (Thay kính) 250,000 350,000
Samsung Note 3 (thay kính) 300,000 400,000
Samsung Note 4 (thay kính) 350,000 450,000
Samsung Note 5 (Thay kính) 650,000 700,000
Samsung Note E Edge (thay kính) xác xuất 50/50 Liên hệ 900,000
Samsung A3, A5, A7 (2015) 300,000 400,000
Samsung E3, E5, E7 (2015) 350,000 450,000
Samsung J3, J5, J7 (2015) 350,000 450,000
Samsung A3, A5, A7 (2016) 350,000 450,000
Samsung Galaxy J3, J5, J7 (2016) 400,000 500,000
Samsung Galaxy A5, A7(2017) 450,000 600,000
Samsung Galaxy J7 Prime (thay kính) 450,000 600,000
Samsung Mega 9200 (thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Samsung Dous (thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Tab T311, T310 (thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Samsung Tab T705, T805(Thay kính) Liên hệ Liên hệ
Samsung Tab T531(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Samsung i8552(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Tab N5000, N5100, N5110(thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Tab AT550(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Tab 4 (thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Loại khác Liên hệ Liên hệ
LG Optimus G F180(Thay cảm ứng) 400,000 400,000
G2 F320(Thay cảm ứng) 450,000 450,000
G2 D820(Thay cảm ứng) 450,000 450,000
GK F220(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
F240(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
F260(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
F160(Thay cảm ứng) 450,000 450,000
Nexus 4(Thay cảm ứng) 500,000 500,000
Nexus 5(Thay kính) 550,000 550,000
LG G4(Thay cảm ứng) 550,000 550,000
LG G3(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
Nexus 7 K012(Thay cảm ứng) 1,000,000 1,000,000
Nexus 7 K013(Thay cảm ứng) 1,000,000 1,000,000
Loại khác Liên hệ Liên hệ
NOKIA N9(Thay kính) Liên hệ Liên hệ
Lumia 800(Thay kính) Liên hệ Liên hệ
Lumia 900(Thay kính) Liên hệ Liên hệ
Lumia 520(Thay cảm ứng) 300,000 300,000
Lumia 525(Thay cảm ứng) 300,000 300,000
Lumia 530(Thay kính) 350,000 350,000
Lumia 540 nhỏ(Thay cảm ứng) 500,000 500,000
Lumia 540 to(Thay kính) 500,000 500,000
Lumia 620(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
Lumia 625(Thay cảm ứng) 350,000 350,000
Lumia 730(Thay kính) 450,000 450,000
Lumia 720(Thay cảm ứng) 450,000 450,000
Lumia 820(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
Lumia 830(Thay cảm ứng) 600,000 600,000
Lumia 920(Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Lumia 925(Thay kính) 450,000 450,000
Lumia 928(Thay kính) 450,000 450,000
Lumia 930(Thay kính) 450,000 450,000
Lumia 640XL(Thay kính) 450,000 450,000
Lumia 1020(Thay kính) 700,000 700,000
Lumia 1320(Thay cảm ứng) 900,000 900,000
Lumia 1520(Thay cảm ứng) 1,000,000 1,000,000
Lumia X2(Thay cảm ứng) 450,000 450,000
Loại Khác Liên hệ Liên hệ
SONY Sony Z (LT36i – 6603) 250,000 300,000
Sony ZR 400,000 450,000
Sony Z1 300,000 400,000
Sony Z1s – Tmobile 400,000 500,000
Sony Z1 mini – Z1 compact 350,000 450,000
Sony Z2 300,000 400,000
Sony Z3 ( Z3 trắng + 50k) 300,000 400,000
Sony Z3 mini (Z3 trắng + 50k) 350,000 450,000
Sony Z3V 500,000 600,000
Sony Z4 400,000 500,000
Sony Z5 450,000 550,000
Sony Z5 Mini 450,000 550,000
Sony Z5 Premium 450,000 550,000
Sony Z Ultra 650,000 650,000
Sony M2 (D2305) 300,000 300,000
Sony M4 Aqua 350,000 350,000
Sony M5 (kính: 300k, cảm ứng: 500k) 550,000 550,000
Sony X Liên hệ Liên hệ
Sony XZ (kính) Liên hệ Liên hệ
Sony XA (kính) 400,000 500,000
Sony XA Ultra (kính) 500,000 600,000
Sony T2 Ultra 400,000 500,000
Sony C (C2305) 400,000 500,000
Sony C3 (D2503) 450,000 550,000
Sony C4 (E5353) 450,000 550,000
Sony C5 (E5706) 500,000 600,000
Sony C5 Ultra (kính) 700,000 800,000
Loại khác Liên hệ Liên hệ
LENOVO Lenovo A850 (Thay cảm ứng) 450,000 450,000
Lenovo P780 (Thay cảm ứng) 550,000 550,000
Lenovo A5000 (Thay cảm ứng) 500,000 500,000
Lenovo F898 (Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Lenovo A910 (Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Lenovo A920 (Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Lenovo A7000 (Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Lenovo A7000 Plus (Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Loại khác Liên hệ Liên hệ
OPPO Oppo R831 (Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Oppo R815 (Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Oppo R819 (Thay cảm ứng) 500,000 500,000
Oppo R821 (Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Oppo R3001 (Thay cảm ứng) 500,000 500,000
Oppo R8001 (Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Oppo R829 (Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Oppo R827 (Thay cảm ứng) 400,000 400,000
Oppo R5 (Thay kính) 400,000 400,000
Oppo R7 (Thay kính) 550,000 550,000
Oppo Neo, Neo 5(Thay cảm ứng) 500,000 500,000
Oppo Find 7 X909 (Thay cảm ứng) 550,000 550,000
Oppo Find 7 X9006 (Thay cảm ứng) 600,000 600,000
Oppo Find 7 X9007 (Thay cảm ứng) 600,000 600,000
Oppo N1 (Thay cảm ứng) 700,000 700,000
Oppo U707 (Thay cảm ứng) 800,000 800,000
Oppo R7 Lie(Thay kính) 500,000 500,000
Oppo Find 3 / X905 380,000 380,000
Oppo Find 5 / X909 450,000 450,000
Oppo F1/ F1s 650,000 650,000
Oppo F1 Plus 750,000 750,000
Loại Khác Liên hệ Liên hệ
ZenPhone Zenphone 4 (Thay cảm ứng) 350,000 450,000
Zenphone 4,5 (Thay cảm ứng) 300,000 400,000
Zenphone 5 (Thay cảm ứng) 300,000 400,000
Zenphone 6 (Thay cảm ứng) 350,000 450,000
Zenphone C007(Thay cảm ứng) 300,000 400,000
Zenphone 2 (Thay cảm ứng) 400,000 450,000
Zenphone 3 /Max ( Thay cảm ứng) 400,000 500,000
Loại Khác Liên hệ Liên hệ
Sky Sky A820(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A830(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A840(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A850(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A860(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A870(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A880(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A890(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Sky A900(Thay cảm ứng) Liên hệ Liên hệ
Loại khác Liên hệ Liên hệ

 

Lưu ý: Các dòng khác không có trong báo giá liên hệ để được tư vấn và kiểm tra miễn phí

Khách hàng chờ khoảng 30 phút thay mặt kính lấy ngay, chờ khô và máy ép tự động chân không

Trong thời gian chờ đợi khách hàng có thể thưởng thức cafe, kẹo miễn phí tại cửa hàng và truy cập wifi miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *