Bảng giá cài đặt phần mềm Macbook

T Nội dung cài đặt Giá/lần

2007 đến 2014

Giá/lần

2015, 2016, 2017

1 Cài đặt mới lại HĐH OS với đủ các soft cơ bản cho MACBOOK/IMAC 220.000đ 260.000đ
2 Cài đặt mới HĐH Windows với đủ các soft cơ bản cho MACBOOK/IMAC 220.000đ 240.000đ
3 Cài đặt song song HĐH OS + Windows với đủ các soft cơ bản cho MACBOOK/IMAC 330.000đ 420.000đ
4 Cài đặt các ứng dụng lớn cho MACBOOK/IMAC như: Photoshop, AutoCAD,… Bảng giá tính cho  mỗi phần mềm, cài đặt càng nhiều càng giảm giá rất nhiều 80.000đ 100.000đ
5 Vệ sinh macbook (pro/ air) 2014/ 2015/ 2016 300.000đ 280.000đ
6 Vệ sinh macbook (pro/ air/ white) trước 2014 240.000đ 200.000đ

SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ PHẦN CỨNG

Nội Dung

Loại Máy

Đời Máy

GIÁ/ BH 06 Tháng

SỬA LỖI NGUỒN

IMAC Dòng 21” và 27” 2012

580.000đ

2009 đến 2011

420.000đ

MACBOOK Air 13,3”

650.000đ

MACBOOK Pro 13,3”

790.000đ

MACBOOK Pro 15,4”

850.000đ

CHIP VGA MỚI

MACBOOK Tất cả các dòng

1.050.000đ

MÀN HÌNH

IMAC 21”

650.000đ

27”

700.000đ

MACBOOK Air 2011 – 2012

1.590.000đ

2008-2010 (13,3”)

3.450.000đ

11,6”

1.650.000đ

MACBOOK Pro 13,3”

2.550.000đ

15,4”

2.650.000đ

17”

3.750.000đ

13,3” và 15,4”Retina

5.300.000đ

BÀN PHÍM

MACBOOK Air 13,3”

1.050.000đ

MACBOOK Pro 13,3”

1.020.000đ

15,4”

1.000.000đ

17”

1.050.000đ

13,3” và 15,4”Retina

2.050.000đ

CHUỘT CẢM ỨNG

MACBOOK Tất cả các dòng

700.000đ

WIFI

MACBOOK Tất cả các dòng

520.000đ

SẠC

MACBOOK Tất cả các dòng

830.000đ

VỎ MACBOOK

MACBOOK Pro 13,3”

3.000.000đ

15”

3.150.000đ

17”

3.550.000đ

MACBOOK Air 13”

2.250.000đ

11”

2.850.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *