Bảng giá sửa chửa phần cứng Macbook

SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ PHẦN CỨNG

Nội Dung

Loại Máy

Đời Máy

GIÁ/ BH 06 Tháng

SỬA LỖI NGUỒN

IMAC Dòng 21” và 27” 2012

580.000đ

2009 đến 2011

420.000đ

MACBOOK Air 13,3”

650.000đ

MACBOOK Pro 13,3”

790.000đ

MACBOOK Pro 15,4”

850.000đ

CHIP VGA MỚI

MACBOOK Tất cả các dòng

1.050.000đ

MÀN HÌNH

IMAC 21”

650.000đ

27”

700.000đ

MACBOOK Air 2011 – 2012

1.590.000đ

2008-2010 (13,3”)

3.450.000đ

11,6”

1.650.000đ

MACBOOK Pro 13,3”

2.550.000đ

15,4”

2.650.000đ

17”

3.750.000đ

13,3” và 15,4”Retina

5.300.000đ

BÀN PHÍM

MACBOOK Air 13,3”

1.050.000đ

MACBOOK Pro 13,3”

1.020.000đ

15,4”

1.000.000đ

17”

1.050.000đ

13,3” và 15,4”Retina

2.050.000đ

CHUỘT CẢM ỨNG

MACBOOK Tất cả các dòng

700.000đ

WIFI

MACBOOK Tất cả các dòng

520.000đ

SẠC

MACBOOK Tất cả các dòng

830.000đ

VỎ MACBOOK

MACBOOK Pro 13,3”

3.000.000đ

15”

3.150.000đ

17”

3.550.000đ

MACBOOK Air 13”

2.250.000đ

11”

2.850.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *