Bảng Giá Iphone Ipad Chỉ Dành Cho Quý Cửa Hàng & Đại Lý

 

IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
4.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver 4.000k 5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
4.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
4.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Red 5.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 6.000k 6.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
6.200k 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
6.200k 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
6.400k 7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 8.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
8.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
8.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE X Gray LL 11.600k 12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE X Silver LL 11.800k 12.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE XR Coral LL
10.600k
Máy còn BH Apple
IPHONE XR Red LL
10.800k
Máy còn BH Apple
IPHONE XS Gray LL
13.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver LL 13.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold LL 13.600k Máy zin nguyên bản
     
IPHONE XS Max Silver LL 16.000k 17.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL 16.600k
17.600k Máy zin nguyên bản

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *