Bảng giá thay màn hình Samsung tại Viễn Thông Trung Hậu tại TPHCM

Thay màn hình Samsung nhận ngay GIÁ RẺ NHẤT tại TPHCM. Tuyệt đối sử dụng hàng chính hãng của nhà sản xuất, lấy ngay trong 30 phút. Chính sách bảo hành 12 tháng. Áp dụng 1 đổi 1 màn hình mới nếu do lỗi kỹ thuật.

Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung tại Thuận Phát mobile

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 linh kiện giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 chính hãng giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9/C9 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9/C9 Pro chính hãng:350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 chính hãng giá:200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge chính hãng giá: 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge linh kiện giá:450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus linh kiện giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 chính hãng giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge linh kiện giá:550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge chính hãng giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 chính hãng giá: 600.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Linh kiện giá: 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus Linh kiện giá:650.000đ 
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 PLus chính hãng:900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10: 1.150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10e giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Plus giá: 1.350.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 235.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 chính hãng giá: 290.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 chính hãng giá: 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 linh kiện giá: 1.050.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 chính hãng giá: 1.150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 9 giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 giá: Liên hệ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 – 2015 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 – 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 – 2017 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 – 2015 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 – 2016 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 – 2017 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 – 2017 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 – 2017 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 – 2018 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 Plus – 2018 giá:400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6S giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2015 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2015 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2016 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2016 chính hãng giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2017 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2018 loại thường giá:300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 – 2018 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 linh kiện giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 – 2018 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Plus – 2018 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Star giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9/A9 Pro linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9/A9 Pro chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Star giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50 giá:  350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A30 giá:  300.000đ
 Thay mặt kính Samsung Galaxy A20 giá: Liên hệ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 chính hãng giá:300.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2 – 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3 – 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro (J330) giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro (J3119) giá:200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 2018 linh kiện giá:250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 2018 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 Plus linh kiện giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 Plus chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 – 2015 linh kiện giá: 180.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 – 2015 chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 – 2016 linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 – 2016 chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime linh kiện giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro linh kiện giá:300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 – 2018 linh kiện giá:300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 – 2018 chính hãng giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 Plus (2018) giá:350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 – 2015 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7 – 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Galaxy Galaxy J7 Plus chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime chính hãng giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime (Linh kiện) giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro chính hãng giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J8 giá: 350.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy M10 giá: Liên hệ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M20 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy M30 giá: Liên hệ

Thay màn hình Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
 
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 linh kiện giá: 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 chính hãng giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 linh kiện giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 chính hãng giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9/C9 Pro giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 1.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 chính hãng giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge chính hãng giá: 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus chính hãng giá: 3.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge không khung giá: 2.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge có khung giá: 3.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 giá: 3.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Màn + Vỏ giá: 3.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus giá: 3.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus màn + vỏ giá:4.100.000đ
 Thay màn hình  Samsung Galaxy S9 giá: 3.600.000đ
Thay màn hình  Samsung Galaxy S9 PLus: 4.100.000đ
Thay màn hình  Samsung Galaxy S10: 4.600.000đ
 Thay màn hình  Samsung Galaxy S10e giá: Liên hệ
Thay màn hình  Samsung Galaxy S10 Plus giá: 5.800.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 chính hãng giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 chính hãng giá: 1.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 2.650.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 không khung giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 nguyên khung giá:3.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 giá: 4.000.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 giá: 4.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 giá: Liên hệ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 – 2015 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 – 2016 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 – 2017 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 – 2015 linh kiện giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 – 2015 chính hãng giá:1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 – 2016 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 – 2016 chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 – 2017 giá: 1.600.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 – 2018 giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 Plus – 2018 giá:1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6S giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 – 2015 chính hãng giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 – 2016 linh kiện giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 – 2016 chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 – 2017 linh kiện giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 – 2017 chính hãng giá: 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 – 2018 giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2015linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2015 chính hãng giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2016 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2016 chính hãng giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2018 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Plus 2018 giá:1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Star giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/A9 Pro chính hãng giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 Star giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy A50 giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A30 giá: 1.550.000đ
 Thay màn hình Samsung Galaxy A20 giá: Liên hệ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 chính hãng giá:1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 linh kiện giá:1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 chính hãng giá: 1.700.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2 – 2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3 – 2016 linh kiện giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3 – 2016 chính hãng giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro (J3119) giá:1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 – 2018 giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J4 Plus: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 – 2015 linh kiện giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 – 2015 chính hãng giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016 giá: 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime linh kiện giá: 550.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime chính hãng giá: 600.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Pro linh kiện giá:1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Pro chính hãng giá: 1.850.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 – 2018 giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J6 Plus (2018) giá:950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 – 2015 chính hãng giá: 1.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 – 2015 Linh kiện giá:650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 – 2016 linh kiện giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 – 2016 chính hãng giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus linh kiện giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus chính hãng giá: 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime linh kiện giá: 450.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime chính hãng giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro linh kiện giá:1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro chính hãng giá:1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J8 giá: 1.500.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy M10 giá: Liên hệ
Thay màn hình Samsung Galaxy M20 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy M30 giá: Liên hệ